fbpx

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Offerte

 1. De offerte is wederzijds vrijblijvend en is slechts 14 dagen geldig, tenzij anders vermeld.
 2. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW, maar exclusief transportkosten en andere mogelijke extra kosten verder vermeld in de overeenkomst, tenzij anders vermeld. Alles wat niet uitdrukkelijk in de offerte wordt vermeld is niet in de prijs inbegrepen.
 3. De offerte garandeert geen beschikbaarheid, hiervoor dient de huurder bevestiging te vragen. De items worden pas definitief gereserveerd na ontvangst van de vooruitbetaling van het volledige factuurbedrag en eventuele waarborg oftewel het afgesproken voorschot en dit binnen de geldigheidstermijn vastgelegd in de offerte.
 4. Het akkoord gaan met de offerte kan zowel schriftelijk als via mail gebeuren. Het akkoord gaan met de offerte impliceert ook het akkoord gaan met de (huur)overeenkomst(en), dewelke steeds met de offerte worden meegeleverd.

Artikel 2 – Wijziging of annulering

 1. Het verlengen, verkorten of verplaatsen van de event datum door de huurder is niet mogelijk, tenzij anders overeengekomen.
 2. Een gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst door de huurder dient schriftelijk te gebeuren. Deze annulering kan op geen enkele manier een gehele of gedeeltelijke terugbetaling teweegbrengen, tenzij anders overeengekomen.
 3. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de bestelling door Green Made bvba door overmacht (dit zijnde zaken waar Green Made bvba zelf geen controle over heeft) is Green Made bvba niet aansprakelijk en kan ook geen terugbetaling worden verkregen noch een schadevergoeding, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Green Made bvba is beperkt tot wat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering van Green Made bvba.
 2. Green Made bvba kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade en letsels hoe dan ook ontstaan, veroorzaakt aan of door de huurder zelf of aan derden (personen, dieren of goederen).
 3. In geval van wijziging of uitzonderlijke invoering van maatregelen door de veiligheidsdiensten of politie, zal Green Made bvba niet aansprakelijk kunnen gesteld worden evenmin als voor de eventueel hieraan verbonden kosten.

Artikel 4 – Betaling

 1. Enkel en alleen betaling van het voorschot of door de vooruitbetaling van het volledige factuurbedrag en eventuele waarborg en dit binnen geldigheidstermijn vastgelegd in de offerte, zijn de goederen voor de huurder gereserveerd. Deze betaling dient te gebeuren door overschrijving op het rekeningnummer van Green Made bvba onder vermelding van het factuurnummer.
 2. Bij het betalen van het voorschot of de vooruitbetaling gaat de huurder automatisch akkoord met de meegeleverde (huur)overeenkomst(en).

Artikel 5 – Publiciteit

 1. Green Made bvba heeft het recht zijn diensten en naam bekend te maken door middel van reclame (v.b.: door middel van visitekaartjes) op de locatie tijdens de huurperiode.
 2. Green Made bvba heeft het recht om de naam van de huurder of diens bedrijf als referentie op te nemen voor commerciële doeleinden, tenzij voorafgaandelijk anders overeengekomen.
 3. Green Made bvba heeft het recht om foto’s en videomateriaal, gemaakt tijdens de opdracht, te gebruiken voor commerciële – of promotiedoeleinden.

Artikel 6 – Eigendom

 1. Alle teksten, afbeeldingen, video’s, plannen, berekeningen en andere die op eender welke wijze door Green Made bvba ter beschikking gesteld worden, blijven eigendom van Green Made bvba.

Artikel 7 – Recht

 1. Het Belgisch recht is van toepassing op al onze offertes, facturen en eventueel andere documenten of overeenkomsten.
 2. Voor alle geschillen in verband met deze huurovereenkomst is enkel de rechtbank te Gent bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Deze overeenkomst is geldig vanaf december 2018 en vervangen alle voorgaande.

0